Ples za decu

Dozvolite da Vaše dete bude muzički, ritmički i sportski obrazovano, dobije pravilno držanje tela i upozna sport i umetnost na najlepši mogući način.

Pravilan rast i razvoj dece je imperativ pre svega roditelja, porodice, škole i društva u celini. Dečije doba obuhvata uzrast od 3-12 godina, odnosno period najintenzivnijeg rasta, razvoja i usvajanja novih psiho-motornih znanja kada je neophodno deci ponuditi što kreativniji i kvalitetniji vid rekreacije. Ples je jedan od oblika rekreacije koji je gotovo idealan za dečiji uzrast. Ovaj vid rekreacije dece, pored angažovanja svih grupa mišića, pravilnog držanja, sinhronizacije pokreta sa zvukom, unosi i bitan socijalno-kulturološki nivo obrazovanja.

Izuzetno je važno baš u ovom uzrastu da deca počnu da se bave plesom, da im se ova materija približi i učini zanimljivom jer će im u narednom periodu života ples doprineti stvaranju značajnih socijalnih razlika u sredini u kojoj žive. Kroz ples deca ne stiču samo osećaj za ritam i pokret već izgrađuju ličnost, kulturu, ponašanje i ophođenje.

Pored rekreativnog nivoa, deci koja imaju talenta i žele da se usavršavaju i takmiče u plesu je to takođe dostupno u našem Klubu kroz poseban trenažni proces.

Pozivamo Vas da nam se pridružite u našoj školi plesa sa najobrazovanijim kadrom u Srbiji!