Standardni Plesovi

Standardni plesovi, nekad nazivani i “balskim” (Ballroom) ili “dvoranskim” plesovima, predstavljaju svet aristokratije, tradicije i strasti. Postoji istorija iza Standardnih plesova kada govorimo i o takmičarskoj i o rekreativnoj varijanti. Reč “Ball” vodi poreklo od latinske reči “ballare” što znači “plesati” . Moderni Standardni plesovi obuhvataju pet plesnih stilova i oni su: Spori (Engleski) valcer (Slow Waltz), Tango, Bečki valcer (Viennese Waltz), Sloufoks (Slow Fox) i Kvikstep (Quick Step). Ovi plesovi su poznati u celom svetu i ne izvode se samo u društvenoj varijanti nego su i takmičarski plesovi.
Standardni plesovi potiču uglavnom sa kraja XIX i početka XX veka kada su njihovi utemeljivači sa zapada otkrili umetnost ovih plesova. Pokreti i kretanja u Standardnim plesovima su standardizovani i danas plesači treba da prođu nekoliko nivoa da bi postali poznavaoci Standardnih plesova. Razlog tome je složenost Standardnih plesova, njihove tehnike izvođenja, tempa, ritma, obrazaca kretanja za koje je potrebno vreme da se nauče. Iako svaki pojedinačni Standardni ples ima svoju posebnu estetsku vrednost, oni i dalje imaju mnoga zajednička obeležja što ih, na neki način, čini sličnim
a i svrstava u istu grupu plesova.

13219905_10206188138318228_1276516715_nSpori (engleski) valcer . Spori valcer je jedan od plesova koji spadaju u kategoriju internacionalnih Standardnih plesova i pleše se u sporom tempu i tročetvrtinskom taktu. Obično se jedan korak pleše na svaki otkucaj muzike ili tri koraka za jedan takt muzike. Iako melodija ima spori tempo, Spori valcer može da ima napredne figure koje obuhvataju i do šest koraka za jedan takt muzike pri čemu mogu da sadrže i različite vrste okreta. U sportskim plesnim takmičenjima Spori valcer se izvodi kao prvi ples u kategoriji Standardnih plesova. Spori valcer je “ples srca”. To je nemački ples i veoma je romantičan bez obzira na engleski uticaj i činjenicu da je izrastao iz engleske škole. Kao takmičarski ples se izvodi od 1929. godine.

Tango. Tango je Standardni ples dvočetvrtinskog takta koji vodi poreklo iz Argentine. Danas postoje dva plesna stila, American Style i International Style. Prvi plesni stil je daleko slobodniji, daje plesačima slobodu i mogućnost korišćenja otvorenog držanja (pored zatvorenog ), kao i različitih kretanja u tom držanju, okretima ispod ruke, a može da se izvodi i koreografija u kojoj partneri plešu jedan pored drugog (side-by-side). Međutim, drugi (novi) plesni stil odlikuje brži, “životniji” tempo i sinkopiran ritam i to je stil koji se izvodi na takmičenjima i to kao drugi ples po redu, posle Sporog valcera. Za instrumentalnu pratnju Tanga tipičan je sastav: violina, gitara, harmonika ili bandoneon, klavir i kontrabas. Tango je ples strasti nastao oko 1910. godine.

Bečki valcer. Bečki valcer je druga verzija Standardnog valcera i takođe se pleše u tročetvrtinskom taktu. On sadrži nekoliko različitih tipova kružnih kretanja koja uključuju okrete u smeru kazaljke na satu i suprotno kazaljkama na satu. Pri plesanju bečkog valcera plesači izvode i korake izmene koji ne sadrže okrete. Izvodi se kao treći od pet Standardnih plesova na takmičenju. Bečki valcer je elegantan ples sa karakterističnim okretima koji je nastao oko 1775. godine.

Sloufoks. Sloufoks ili Fokstrot je ples četvoročetvrtinskog takta koji je popularizovao glumac Harry Fox. Fokstrot se izvodio uz muziku koju su svirali veliki bendovi. Posle izlaska pesme “Rock Around the Clock” u 50-tim godinama prošlog veka, Fokstrot je postao sinonim za R’n’r muziku. U godinama koje su sledile on se razvio u dve forme: Slow Foxtrot koji danas označava Fokstrot (Sloufoks) i Quick Foxtrot koji se danas zove Kvikstep. Fokstrot (Sloufoks) je ples koji nosi duh američke aristokratije. Spada u tehnički najsloženije i “fleksibilne“ plesove, nastao je 1913-1914. godine.

Kvikstep. Kvikstep je Standardni ples četvoročetvrtinskog takta sličan Fokstrotu kad je muzika u pitanju, ali je obrazac kretanja drugačiji. Obzirom da se Kvikstep razvijao sa ciljem da se pleše uz džez muziku tempo je jako brz a koraci skakutavog karaktera. Pleše se kao peti, poslednji ples u kategoriji Standardnih plesova. Kvikstep je najrazigraniji Standardni ples, nastao je oko 1923. godine.

Prelepa kombinacija muzike i koraka koji se izvode u zatvorenom držanju čini Standardne plesove jednom od najlepših aktivnosti za parove jer doprinosi uspostavljanju bliskog kontakta i daje mogućnost komunikacije na romantičan način.